Dit forløb

Dit forløb

Vigtigt!

Oplever du en forværring i de eksisterende symptomer du henvendte dig med eller måske helt nye symptomer eller eventuelt komplikationer eller manglende bedring af en given behandling, bedes du snarest kontakte os igen så vi kan hjælpe dig. Ved akutte problemer udenfor klinikkens åbningstider henvises til nærliggende øjenlægepraksis  eller 1813.

Inden du kontakter os på telefon beder vi dig acceptere korte samtaler, da vi ønsker at betjene flest mulige henvendelser. Bemærk, at der kan være spidsbelastning om mandagen samt før og efter ferieperioder.

Du kan kun bestille tid på telefon. Kontakt os

Vi har adresse på: Slotsgade 34, 2. 3400 Hillerød Klinikken ligger på anden sal. Fra baggården har vi elevator til repos og liftstol de sidste otte trin op til klinikken.

Afbud kan sendes til afbud@nsok.dk, med dit navn og hvilken tid det omhandler. Denne mail besvares ikke. Hvis ny tid ønskes, bedes du ringe igen.

Vi har fuld forståelse for ønsket om at medbringe pårørende til klinikken. Imidlertid må vi prioritere plads til vores patienter og beder derfor om forståelse for at pårørende i videst muligt omfang venter udenfor klinikken. F.eks. kan man som pårørende gå en tur på strøget eller tage en kop kaffe i en af de nærliggende caféer mens man venter. Forældre til vores børnepatienter og f.eks. pårørende til demente er dog naturligvis undtaget for denne regel.

Kan under normale omstændigheder (når der ikke foregår bygge/vejarbejde) ske ved fx offentlig parkeringsplads Posen og Fisketorvet, der ligger ved Nordea/Alm Brand bank på Slotsgade lige før gågaden begynder, alternativt på parkeringspladser omkring Markedsstræde og Møllestræde samt i parkeringshuse ved Slotsarkaderne. Bemærk evt. parkeringsregler/betaling.

Desværre pågår der i 2022-2023 en del bygge/vejarbejde i Hillerød centrum som kan besværliggøre adgangen – dette har vi i klinikken ikke magt over og henvendelse angående dette bedes vendt mod kommunen.

Læs mere om parkeringsforhold her https://www.hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/parkering/.

Kommer du med bus eller tog: www.rejseplanen.dk

Nærmeste busstoppesteder er:

 • For gruppe 1-sikrede er der ingen egenbetaling.
 • For gruppe 2-sikrede og private konsultationer (egenbetaling udenfor sygesikringen) koster en konsultation kr. 950,- og et screeningsbesøg kr. 350,-
 • For yderligere prisinformation, se venligst separat side på privat.nsok.dk

  Har du tid til en privat konsultation skulle du gerne have læst og være indforstået med vores information på privat.nsok.dk. Ellers bed personalet om information.

Der er handicapvenlig adgang til klinikken med elevator fra gadeplan i baggården til repos og så liftstol de sidste trin op til 2. sal.

 • Et besøg i klinikken begynder med ankomstregistrering, hvor du selv skal føre dit gule sundhedskort under kortlæseren ved vores ankomststander på receptionsdisken (se skærm for vejledning).
 • Skærmen vil afgive et bekræftende bip og byde dig velkommen.
 • Efter ankomstbekræftelsen på skærmen skal du således ikke tage kontakt til personalet.
 • Du er nu registreret og kan sætte dig ned i venteværelset lige bag dig og afvente at vi kalder dig ind til undersøgelse.
 • Der vil typisk være kaffe, the, vand, lidt søde sager og en god portion læsestof i venteværelset (dog ikke ved covid-19).
 • Børn og pårørende hertil bedes vente i venteværelset på tværs af repos i trappeopgangen – dvs man skal ud af indgangsdøren og ind af døren overfor på samme etage.

Næsten alle vores maskiner virker ved lys, dvs. uden berøring. En øjenundersøgelse kan indeholde mange forskellige delundersøgelser, så som nethindefoto, farvesynstest, synsfeltsundersøgelse, test af tårefilm m.m

Du vil typisk altid få målt din synsstyrke, brillestyrke og tryk i øjet. Trykmåling kan gøres ved et lille pust mod øjet. Dertil tages der ofte en såkaldt OCT måling og et foto af din nethinder og/eller synsnerver. Vi kan også finde det nyttigt at måle krumning og længde på dine øjne. En synsfeltundersøgelse kan gennemføres, hvor du bedes trykke på en knap hver gang du ser et lys. . Ved test af tåreproduktion vil der blive lagt et lille stykke papir i øjenlågskanten som måler mængden af tårer over ca. 5 min.

Ofte er det nødvendigt at udvide pupillerne med øjendråber for at foretage undersøgelserne og tilbyde den bedst mulige behandling. Dråberne kan sløre synet i 3-4 timer, og det er derfor tilrådeligt ikke at køre bil i nogle timer efter konsultationen. Pupiludvidelse opnås ca. 10-20 minutter efter du har fået dråberne. Man kan også opleve øget lysfølsomhed, hvorfor det på solrige dage kan være en god ide at medbringe solbriller.

Efter ovenstående forberedelser vil du komme ind til læge, optiker eller skeleterapeut afhængig af kontaktårsag og baseret på vores kliniske vurdering af dine behov.

Klinikkens specialuddannede personale har en bred vifte af kompentencer og vi konsulterer og supplerer løbende hinanden, så du kan få den optimale undersøgelse og behandling.

Nogle gange er det nødvendigt for øjenlægen at visualisere særlige strukturer i dit øje som kræver en særlig kontaktlinse på øjet. I så fald bedøves overfladen på dit øje meget let med en dråbe og undersøgelsen er overstået på meget kort tid uden det plejer at genere særligt. I nogle tilfælde, fx hvis der planlægges en øjenlågsoperation vil øjenlægen tage et foto af dine øjne som gemmes i din journal.

Ved konsultationen vurderes det, om der er grund til yderligere kontrol eller behandling og du vil evt. få en ny tid til dette, inden du går hjem. Såfremt det vurderes du kan vente mere end et år eller ikke behøver videre opfølgning hos os, kan du blive opfordret til selv at booke tid ved behov. Du kan tidligst booke ny tid et halvt år før næste tiltænkte konsultationsdato. F.eks. hvis du ønsker en tid i oktober kan du tidligst booke den i april. Du får en SMS 1-2 dage før din konsultation, og det er altid den tid, som du skal møde i klinikken. Hvis vi mod forventning får brug for at aflyse eller rykke din tid, vil du typisk blive adviseret om dette med en SMS. Hvis du ikke har mobiltelefon, forsøger klinikken at kontakte dig på hjemmenummeret. Selvom vi ved konsultationen ikke skulle finde behov for yderligere opfølgning er du selvfølgelig altid velkommen til en senere genhenvendelse, især ved nye syns- eller øjengener.

Jf Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (BEK nr 1101 af 29/06/2020), vil du som udgangspunkt kunne se dine kommende aftaler i bl.a. Nordsjællands Øjenklinik i din elektroniske sundhedsjournal på sundhed.dk. Vi opfordrer dig til at tjekke dine tider på www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/aftaler/ hvor du finder alle dine tider i det offentlige sundhedsvæsen.

Til tider vurderes det at du er bedst tjent med at blive tilbudt et screeningsforløb. Formålet med screening og hvad det konkret indebærer vil vi altid bestræbe os på at holde dig velinformeret om, såvel skriftligt som mundtligt.

Læs mere om screeningsforløb – klik her

Ventetid kan opstå, da vi ofte hjælper patienter med uforudsette akutte eller komplicerede øjentilstande, hvilket kan forsinke de planlagte tider.

Vi stiler mod, at ventetiderne holdes under 20 minutter efter effekten af evt. pupiludvidelse er opnået. Vi håber på din forståelse for evt længere ventetid.

Når børn skal til undersøgelse hos skeleterapeuten eller lægen, er det ofte nødvendigt at udvide deres pupiller og samtidig bedøve børneøjets store autofokuseringskapacitet (akkomodationen), så vi kan udmåle den korrekte brillestyrke.

I får som regel dråberne med hjem sammen med en vejledning (Patientvejledning: Øjendrypning af børn med Cyclogyl før undersøgelse i klinikken) til brug forud for undersøgelsen.

Til børnene er der et lille legehjørne i entréen.

Vi tilstræber at holde dig grundigt informeret om din øjentilstand og videre forløb, inklusiv hvad du skal være opmærksom på. Dette inkluderer ofte skriftlig information. Vi har en større mængde egenproduceret information samt information fra Øjenforeningen. Sidstnævnte kan du finde enten på https://nsok.dk/vejledninger/ eller hængende i vores reception.

Du opfordres til at læse vores privatlivspolitik her på hjemmesiden eller liggende fysisk i venteværelset. Ellers spørg personalet om en kopi.

Vi vil i fornødne omfang, jf. sundhedslovens kapitel 9, indhente og dele relevante journaloplysninger med relevante sundhedspersoner, fx din alment praktiserende læge og hospitalsafdelinger, som vi samarbejder med. Typisk indebærer dette opslag i din online sundhedsjournal. Formålet er alene at sikre en optimal diagnostik og behandling af dine øjenproblemer. På basis af Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur (BEK nr 1101 af 29/06/2020) deles dine aftaletider hos os i din sundhedsjournal. Såfremt du ikke vil samtykke til noget af ovenstående, bedes du straks meddele dette til klinikpersonalet. Konsekvensen af at du ikke tillader os at dele/indhente dine sundhedsdata vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig hensigtsmæssigt.

Vi følger de til enhver tid gældende retningslinier, se COVID-19 – Sundhedsstyrelsen. Typisk kan mundbind og/eller coronapas være påkrævet. Alle medarbejdere i klinikken er vaccineret og lader sig løbende blive testet.

Scroll to Top