Screeningsforløb i klinikken

Screeningsforløb i klinikken​

Generelt om screening og forebyggelse

Forebyggelse er som bekendt både billigere og langt bedre end behandling og det er netop formålet med screening
at opdage eventuelt behandlingskrævende forandringer med henblik på forebyggelse af irreversible skader.

En række øjentilstande er livsvarige og/eller arvelige og kan med tiden udvikle sig til behandlingskrævende
tilstande, eller tilstande som kræver nye tiltag (feks ændring i medicinering med øjendråber) som patienten selv
ikke nødvendigvis er bevidst om. Det kan eksempelvis dreje sig om:

 • diabetisk øjensygdom (sukkersygeforandringer i øjet)
 • grøn stær (glaukom)
 • modermærker i øjet
 • AMD (alderspletter på nethinden) og andre sygdomme i den gule plet, f.eks. epiretinal fibrose,
  karnydannelser ved højmyopi og central serøs chorioretinopati
 • Blodpropper i nethinden (veneokklusioner og arterietromboser)
 • patienter som tager medicin der kan skade øjet med tiden (feks langvarig binyrebarkhormonbehandling og
  Plaquenil)

Konkrete screeningstilbud til dig

Selve screeningen i klinikken vil ofte indebære at du efter en første konsultation hos øjenlægen tilbydes et forløb,
hvor du besøger os med et bestemt interval og får foretaget relevante undersøgelser af dine øjne. Forløbene vil
være præget af vekslende kontakt med øjenlægen. Således kan et forløb med grøn stær
eksempelvis udarte sig således:

 1. besøg: konsultation med øjenlægen
 2. besøg: synsfeltundersøgelse og trykmåling (screeningsprogram)
 3. besøg: synsfeltundersøgelse og trykmåling (screeningsprogram)
 4. besøg: synsfeltundersøgelse og trykmåling (screeningsprogram)
 5. besøg: konsultation med øjenlægen

Du vil altid gå fra klinikken med en ny opfølgningstid i hånden. Intervallet for dine besøg kan variere fra få måneder
til år. Bemærk at dit forløb løbende tilpasses og er individualiseret, således vil du typisk tilbydes hyppigere
kontroller ved tegn på alvorlig øjensygdom eller hurtig udvikling af øjensygdom i negativ retning. Omvendt forlænges intervallerne ofte, når der er tegn til stabilitet.

Vidste du...

at du altid 1-3 dage før dit planlagte besøg vil få en påmindelse på SMS såfremt vi har registreret
nummeret på din mobiltelefon. Det er især praktisk hvis der går lang tid mellem hvert besøg. Husk derfor
at give os dit aktuelle mobilnummer. 

Du kan altid se hvilke aftaler vi (og andre instanser i sundhedsvæsenet) har registreret for dig ved at logge på sundhed.dk (se under “aftaler”)

Når du kommer til undersøgelse i screeningsprogrammet vil det typisk foregå i tidsrummet 8 – 19. Disse
undersøgelser foretages af vores dygtige og venlige lægestuderende.

Du får ikke umiddelbart svar på dit undersøgelsesresultat, men indenfor få dage vil dine data blive gennemgået af
øjenlægen, som tager stilling til eventuelle ændringer til dit videre forløb. Vi bestræber os på at holde dig
velorienteret løbende og ringer til dig ved behov, men typisk kun hvis der kræves ændringer i din behandling eller
besøgsinterval.

Nye øjensymptomer?

Du skal ikke holde dig tilbage med at kontakte os ved nye øjensymptomer. I sådanne tilfælde kan vi enten vejlede dig telefonisk eller tilpasse dine tider således at du ses hurtigere end planlagt. Vi tilstræber at holde dig velinformeret om hvilke symptomer man skal være særligt opmærksom på ved netop din øjentilstand.

Scroll to Top