Værdier

Vi har i klinikken fokus på

 • Kvalitet for patienterne
 • Sikkerhed for patienter og personale
 • Højt serviceniveau
 • Trygt arbejdsmiljø
 • Meningsfuldt arbejde for personalet

Mission

Klinikkens overordnede mål er at leve op til højeste specialiststandard indenfor øjenområdet med den enkelte patient i fokus. Vil vil gerne hjælpe så mange patienter som muligt gennem behandling og forebyggelse af de mest almindelige øjensygdomme. Dette skal opnåes ved

 • løbende efteruddannelse af personalet
 • konkrete kvalitetsforbedrende miniprojekter
 • ved behov, ændringer i klinikkens drift og procedurer
 • fokus på at nedbringe unødvendigt forbrug og udgifter uden at kompromitere kvaliteten af patientbehandlingen
 • en løbende effektivisering af den daglige arbejdsgang
 • god udnyttelse af arbejdskraft med fokus på uddelegering af ansvar for relevante kliniske opgaver og meningsfuld visitation

Målet for klinikken som arbejdsplads, er at den skal være god, sikker og inspirerende, med fokus på kontinuerlige forbedringer.

Dette sikres bl.a. ved:

 • Årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Årlig revision af arbejdspladsvurdering (APV)
 • Deltagelse i patienttilfredshedsundersøgelser
 • Akkreditering af klinikken ved IKAS
 • Tilsyn fra Embedslægen (SST) og Arbejdstilsynet

Klinikkens patientbehandling, diagnostik og drift følger indgåede overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn(RTLN) og Foreningen af Speciallæger (FAS).

Vision

 • At selvstændigt håndtere >95% af vores patienter uden behov for viderehenvisning
 • Høj anderkendelse fra vores samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor
 • mindst 95% vedvarende patienttilfredshed

 

Læs i pdf formatVirksomhedsgrundlag (vision og mission)